02193.508.595 c2kimngoc.bacquang@hagiang.edu.vn
Công đoàn

Hoạt động công đoàn trường THCS Kim ngọc