02193.508.595 c2kimngoc.bacquang@hagiang.edu.vn
Văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1886/QĐ-UBND QĐ Ban hành đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2030 02/10/2023
1396/QĐ-UBND QĐ Ban hành khung thời gian năm học 2023-2024 07/08/2023
43/2019/QH14 Luật Giáo dục 2019 01/07/2020
838/QĐ-BNV Quyết định 838 BNV ban hành Quy định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ CC,VC điện tử 25/10/2023
01 Chiến lược phát triển THCS KimNgoc giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 28/09/2021
16/2022/TT-BGDĐT Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông 22/11/2022
32/2020/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC 15/09/2020
01/2023/TT-BTP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 16/01/2023
281 Cv đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục tại các trường 12/08/2021
323/PGD-CM CV triển khai tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường 10/09/2021
357/PGD-CM CV Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2021-2022 29/09/2021