02193.508.595 c2kimngoc.bacquang@hagiang.edu.vn
Chiều 21/4/2023. Trường THCS Kim Ngọc tổ chức thành công buổi Hoạt động ngoại khóa hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề

Chiều 21/4/2023. Trường THCS Kim Ngọc tổ chức thành công buổi Hoạt động ngoại khóa hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 10 năm 2023