02193.508.595 c2kimngoc.bacquang@hagiang.edu.vn
Phong trào 60 năm "Nghìn việc tốt"