02193.508.595 c2kimngoc.bacquang@hagiang.edu.vn
Tin tức & Sự kiện

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Đăng ngày: 12/10/2023

           Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2023 tại phòng họp trường THCS Kim Ngọc đã tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động, Năm học 2023 – 2024.

            Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Hà Mạnh Thắng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Gấm, Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường THCS Kim Ngọc.

            Thành phần tham gia hội nghị gồm: 23/24 cán bộ viên chức của nhà trường.

          Hội nghị tổ chức nghiêm túc với các nội dung định hướng trong Kế hoạch 153/KH-THCS, của trường THCS Kim Ngọc về tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động:

           Chủ trì hội nghị đã trình bày (1) Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2022 - 2023 và các chỉ tiêu, kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của đơn vị; (2) Kiểm điểm việc thực hiện và tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của địa phương trong đơn vị sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; (3) Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất; tập hợp đăng ký các danh hiệu thi đua từ hội nghị cấp tổ; (4) Công khai kết quả thi đua năm học 2022-2023, đăng kí thi đua tập thể, cá nhân năm học 2023-2024. Có 05 ý kiến của giáo viên xoay quanh về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện các chế độ trong năm học 2023-2024, 01 ý kiến của đ/c Kế toán giải trình về ngân sách và các khoản chi tiêu trong năm học. Chủ trì hội nghị Tiếp thu và giải đáp ý kiến từ hội nghị viên chức cấp tổ.

Đồng chí Phạm Văn Hoàng trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và chương trình công tác hoạt động của Ban TTND năm học 2022-2023, kế hoạch giám sát năm học 2023-2024.

            Hội nghị đã thảo luận thông qua: (1) Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường, (2) Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024, (3) Quy chế làm việc của đơn vị, (4) Dự thảo nghị quyết hội nghị.

            Hội nghị đã tổ chức ký: (1) Cam kết trách nhiệm nâng cao chất lượng GD năm học 2023-2024, (2) Cam kết thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của nhà trường; (3) Cam kết Thực hiện “Năm an toàn giao thông”, nội dung “Ba không” Và thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông”; (4) Cam kết về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn; (5) Cam kết thực hiện chính sách dân số.

           Hội nghị Bảo đảm tính trang nghiêm, tính kỷ luật, tính nghiêm túc, tính dân chủ trong hội nghị, theo các quy định tại điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

            Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất đầy đủ các nội dung trong Hội nghị.

            Chủ tọa hội nghị đã kết luận và bế mạc hội nghị với những nội dung cụ thể như sau:

           Quyết tâm thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu trong Nghị quyết hội nghị đã đề ra. Xác định năm học 2023-2024 là năm học tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 trong điều kiện tình hình thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu có những diễn biến phức tạp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn khó khăn, kinh phí đầu tư còn hạn hẹp... nhà trường vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với bối cảnh chung và tình hình thực tiễn tại đơn vị.

          Tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo; phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục theo đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng hợp lí và hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, cho học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ viên chức quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6, 7, 8; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong CT GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng CT GDPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. 

           Quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2023-2024: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo”.

         Đối với tổ chuyên môn, nhóm bộ môn

          - Tổ chuyên môn và nhóm bộ môn có trách nhiệm tham mưu với BGH, phối hợp xây dựng chương trình giáo dục nhà trường. Nắm bắt kịp thời đầy đủ nội dung các quy chế quy định, KHGD của nhà trường để chỉ đạo tổ chuyên môn hoạt động hiệu quả

         - Tổ trưởng, nhóm bộ môn thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đề ra; phân công dạy thay, dạy bù kịp thời. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo viên, động viên khích lệ hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

         - Tổ trưởng, nhóm bộ môn phải phê duyệt kế hoạch bài dạy của giáo viên. Cần chú ý xem xét chất lượng, chỉ đạo tư vấn giúp đỡ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy khoa học. Sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh, xấy dựng hệ thống câu hỏi bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng; tập trung vào kiến thức cơ bản, trọng tâm; bồi dưỡng năng lực tư duy độc lập cho học sinh; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng dẫn học sinh tự học tự khai thác kiến thức qua ứng dụng CNTT để tạo hứng thú cho học sinh. Mỗi hoạt động dạy cần xác định rõ: Dạy cái gì?, dạy cho đối tượng nào? Mục tiêu cần đạt cụ thể là gì?. Sau mỗi hoạt động phải đánh giá đạt hay không đạt? đạt ở mức độ nào? Cần điều chỉnh, rút kinh nghiệm ra sao ở hoạt động khác, lớp khác?

        - Tổ trưởng phải tích cực đổi mới việc SHCM. Chỉ đạo nhóm bộ môn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận đặc tả đảm bảo theo 4 mức độ. Trong bài kiểm tra đảm bảo sự phù hợp với từng đối tượng học sinh, tăng dần tỷ lệ câu hỏi bài tập từ mức độ thấp đến cao phù hợp với sự tiến bộ của học sinh. Mỗi môn cần xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ cho công tác kiểm tra định kỳ giữa kỳ và cuối kỳ.

         Đối với giáo viên

       - Cần nắm vững và thực hiện tốt các quy chế quy định của nhà trường

       - Cần chuyên tâm nỗ lực hơn trong việc chuẩn bị kế hoạch bài dạy, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, khai thác tốt kiến thức SGK đồng thời tham khảo thêm nhiều tài liệu vừa đa dạng vừa khắc sâu kiến thức (giảm bài tập mang tính hàn lâm không phù hợp với đối tượng học sinh của lớp được phân công giảng dạy)

        - Ngoài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ cần tăng cường kiểm tra nhanh để đánh giá sự tiến bộ của học sinh, điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp.

        - Giáo viên tổ chức các tiết học vừa nghiêm túc vừa tận tình ân cần chu đáo để tạo hứng thú cho học sinh; quan tâm mọi đối tượng học sinh.

       - Giáo viên dạy 2 môn Toán và Văn lớp 9 cần nắm chắc cấu trúc mô phỏng đề tuyển sinh vào 10 THPT để xây dựng kế hoạch bài dạy tăng cường ôn tập giúp học học sinh ôn có chất lượng. (Những học sinh học yếu cứ 1 tháng khảo sát 1 lần để đánh giá và có giải pháp kịp thời). HS lớp 9 ở học kỳ II sẽ được kiểm tra theo mô phỏng đề 2 môn Văn - Toán 2 đến 3 lần.)

       - Mỗi giáo viên giảng dạy môn Toán và Văn lớp 9 luôn sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ đồng chí đồng nghiệp, cần quan tâm, hiểu và sẵn sàng tư vấn cho học sinh về phương pháp học tập và truyền cảm hứng cho học sinh học tập tốt.

        Đối với Ban giám hiệu

        - Tham mưu cho Cấp ủy Đảng và chính quyền cần tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp về công tác nâng cao chất lượng GD trong nhà trường. Giao chỉ tiêu chất lượng giáo dục thực chất (theo lộ trình Đề án nâng cao chất lượng giáo dục của UBND tỉnh ban hành). Lấy đó là một trong các tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân.

         - Ban giám hiệu cần xây dựng kế hoạch năm học đề ra các giải pháp cụ thể phù hợp để nâng cao chất lượng của cấp học. Đặc biệt các lớp cuối cấp.

         - Xây dựng các quy chế phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

        Đối với tổ chức Công đoàn cơ sở

        - Nhà trường và công đoàn phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức hoạt động dạy và học có chất lượng. nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, nhân viên. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong nhà trường.

       - Giao chỉ tiêu, chất lượng môn học cho GV (trên cơ sở chất lượng thực chất). ký cam kết với giáo viên về chất lượng bộ môn, chất lượng lớp chủ nhiệm.

      - Kiểm tra và có giải pháp cùng giáo viên phụ đạo học sinh yếu kém theo môn học.

       Đối với Liên đội TNTPHCM

      - Tiếp tục phát huy tổ chức tốt các hoạt động của Liên đội theo chủ đề năm học. Tổ chức tốt phong trào thi đua trong học sinh, giữa các chi đội. Tổ chức tốt đa dạng các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện cho học sinh.

     - Cải tiến hình thức thi đua, ngoài thi đua giữa các tập thể lớp 2 mặt nền nếp và học tập trên sổ đầu bài chú trọng nội dung thi đua nhiều điểm tốt. Các đợt thi đua gắn với kết quả kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ. Và có khen thưởng cho các cá nhân XS trong đợt thi đua.

       Những chỉ tiêu giải pháp mà hội nghị đã đề ra đòi hỏi sự phấn đấu rất lớn, cần được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Để làm tròn trách nhiệm của mình trong tình hình nhà trường còn nhiều khó khăn, mỗi cán bộ giáo viên phải xác định tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phấn đấu và tận tuỵ với công việc, hết lòng vì học sinh thân yêu. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024 đã biểu quyết thông qua./.

Bình luận